Wyniki badań laboratoryjnych online

Wyniki badań laboratoryjnych można sprawdzić samemu na stronie:
wyniki.synevo.pl

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, muszą w trakcie pobrania krwi podać numer telefonu, na który zostanie wysłany sms z Kodem dostępu (logowanie na stronie wymaga podania numeru PESEL i otrzymanego Kodu dostępu).